iiyama ProLite P2252HS-B1 22" 1920x1080 5ms HDMI DVI-D LED Black Monitor with Speakers

iiyama ProLite P2252HS-B1 22" 1920x1080 5ms HDMI DVI-D LED Black Monitor with Speakers