Samsung S24H650GDU 24" 1920x1200 4ms VGA HDMI DP PLS LED Monitor

Samsung S24H650GDU 24" 1920x1200 4ms VGA HDMI DP PLS LED Monitor